قصابی زند
مالک : محمدکاظم زندی

نوع کسب : خدمات فروشگاهی قصابی وگوشت فروشی

تلفن : 09175674402


آدرس : پل معالی آباد روبروی شهر غذا

محصولات
تنظیم پنل
رنگ قالب
رنگ نوار کناری
تم رنگی

میزان حافظه

بارگذاری سرور